Productes propis

TALLER MORER ha construït més de 80 màquines arreu de l’Estat amb diferents característiques i prestacions.

Aquests son alguns dels productes que oferim actualment: 

NETEJA-REIXES à Des de fa més de 40 anys,

Màquina instal·lada a la toma de Montesusín (Huesca) el 9 de març de 2015

Numero braços: 2

Amplada de pinta: 5.000 mm

Capacitat de descàrrega sobre la reixa: 2.900,kg

Expulsió de la brossa: Per pala accionada per motor oleohidràulic

Pes: 5.000,00 kg