Reparació i manteniment

Solucionar defectes i evitar-los forma part de la nostra formació i condició de mecànics. 

Manteniment industrial

-Automoció: 

Reparació de pneumàtics d’automoció, camions, obra pública i agrícoles

-Oleohidràulica:

construcció de tubs hidràulics, reparació de pistons, grups, bombes i electrovàlvules hidràuliques.

-Pneumàtica:

construcció de tubs, reparació de pistons, compressors i electrovàlvules pneumàtiques.