Canal de Flumen

Netejar reixes implementat a la toma d’aigua del Canal del Flumen (Huesca) que filtra l’aigua d’entrada a la central de bombeig que suministra aigua pels cultius de la zona

 

Característiques del neteja reixes:

 Àrea de neteja de la reixa: 2.000 x 4.000 mm

 Capacitat de neteja: 0,6 – 1,0 Tn

 Sistema d’expulsió: Pala accionada per cadena.

 

Client: Comunidad general de regantes del Alto Aragón

Any: 2014